Workout-ové športovisko vďaka podpore z rozpočtu Bratislavy

Fyzická príprava, ale aj rekreačný šport na našej zbrojnici!Vďaka dotácii z rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na podporu investícií do športovej infraštruktúry sme vybudovali v areáli našej Hasičskej zbrojnice na Žilinskej ulici nové workout-ové ihrisko/športovisko profesionálnej technickej kvality spĺňajúce normy pre verejné športové priestory.

Športovisko bude slúžiť nielen pre pravidelnú fyzickú prípravu členov zboru, avšak aj pre verejné tréningy komunity priateľov a podporovateľov nášho zboru, pre verejnosť počas prezenčných aktivít zboru. Ďakujeme aj OCTAGO za poskytnutie partnerskej ceny a bezplatnú odbornú montáž.

Vážime si, že Bratislava – hlavné mesto SR podporuje šport v našom meste.