Zbory a Organizácie

DHZO SM je zaradené medzi ostatné záchranné zložky IZS (integrovaný záchranný system), úzko spolupracuje a koordinuje svoje aktivity aj so zbormi, organizáciami a združeniami:

AEM
Patracka
sdhHusovice