2%

Pomôžte nám napĺňať naše poslanie. Podporiť činnosť nášho Hasičského zboru môžete asignáciou 2% z daní.

Údaje nášho občianskeho združenia:

 • IČO: 51983893
 • Obchodné meno: Hasičský zbor Bratislava Staré Mesto
 • Právna forma: Občianske združenie
 • Sídlo: Žilinská 7028/1, 811 05 Bratislava-Staré Mesto

Ako postupovať pri asignácii 2% dane?

Zamestnanec

 1. Do 15. februára 2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.
 2. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (nové tlačivo platné pre rok 2023).
 3. Do 31. marca 2023 doručte obe tlačivá na daňový úrad podľa vášho bydliska.

 Povinnou prílohou „vyhlásenia“ je

 • Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, ktoré daňovníkovi vydá zamestnávateľ na predpísanom tlačive.
 • Potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti, ak poukazujete podiel vo výške 3 % zaplatenej dane.

 

Fyzická osoba

Ak ste fyzická osoba, ktorá sama podáva daňové priznanie:

 1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre fyzické osoby kolónky na poukázanie 2% z dane z príjmu.
 2. Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2022  je fyzická osoba povinná podať v lehote do 31. marca 2023 buď osobne, poštou na daňový úrad príslušný podľa vášho trvalého pobytu alebo elektronicky (dávajte si pozor na to, či sa vás netýka povinná elektronická komunikácia s Finančnou správou SR). V tejto lehote je daňovník povinný daň z príjmov aj zaplatiť.

 

Právnická osoba

Ak ste právnická osoba:

 1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre právnické osoby kolónky na poukázanie 2% z dane z príjmu.
 2. Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie roka 2021 uplynie 31. marca 2023 a v tejto lehote je povinnosť daň aj zaplatiť.

 

Dobromat

Podporiť našu činnosť môžete aj online nákupom vo vašom obľúbenom e-shope cez www.dobromat.sk . Nestojí Vás to ani 1 cent navyše.