Výcviky a školenia

Pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi DHZO:

  1. zabezpečuje akcieschopnosť hasičskej techniky a vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi,
  2. podieľa sa na zabezpečovaní odbornej prípravy členov DHZO v rozsahu zákona 314/2001 Z.z. prostredníctvom taktických cvičení a previerok fyzickej zdatnosti a odbornej pripravenosti, protipožiarnych hliadok a členov preventívnych kontrolných skupín obce.