Aj vďaka dotácii z rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy sme doplnili športovú výbavu pre náš Hasičský krúžok o profesionálne športové pomôcky, vďaka ktorým si naši malí a mladí športovci môžu trénovať zručnosť a reprezentovať Bratislavu v Hasičskom športe. Šport je skvelou možnosťou získania priamych skúsenosti súčinne s povzbudením ducha a kreatívnej mysle.Hasičský krúžok praktizujeme na ZŠ Dubová pre deti od 6 do 15 rokov. Pre informácie o hasičskom krúžku nás môžte kontaktovať na: hasicitreningy@gmail.com . Tešíme sa na sezónu 2021. Ďakujeme Bratislava – hlavné mesto SR