Práca s deťmi & Šport

Pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi DHZO:

  1. vykonáva preventívno—výchovnú činnosť na úseku ochrany pred požiarmi na materských, základných a stredných školách organizáciou ukážok a workshopov,
  2. spolupracuje pri organizácii náučno-výchovných eventoch pre deti a mládež,
  3. praktizuje Hasičský krúžok pre deti a mládež vo veku 6 – 15 rokov na týždennej báze, v rámci ktorého pripravuje vlastný tím na súťaže v Hasičskom športe,
  4. reprezentuje Bratislavu – Staré mesto vo vodných športoch – Rafting a Hasičskom športe.