Verejné podujatia

Pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi DHZO:

  1. vykonáva protipožiarnu asistenčnú hliadku na verejných a športových podujatia v súlade s vyhláškou 121/2002 Z.z.
  2. podieľa sa na príprave a organizácii podujatí zameraných preventívno—výchovnú činnosť.