Centrum výcviku, prevencie a prvej pomoci

Vďaka finančnej podpore Bratislavského samosprávneho kraja sme počas decembra začali s adaptáciou nevyužitých priestorov na našej hasičskej zbrojnici na interaktívnu školiacu miestnosť. V rámci programového cieľa zriadenia Centra výcviku a prvej pomoci sme učinili prvý veľký krok.

Pre obyvateľov Starého mesta, Bratislavy avšak aj BSK všetkých vekových kategórií pripravujeme odborné a všeobecné verejné vzdelávanie  v oblasti prvej pomoci a požiarnej prevencie, realizované formou prednáškok, workshopov, praktických výcvikov a komunitných interakcií.

V spolupráci so spoločnosťou BONA a dodávateľom Jozef Murgaš sme pôvodnú PVC vrstvu zrenovovali na funkčnú a vizuálne atraktívnu podlahovú krytinu. Obe firmy prispeli sponzorsky materiálmi a technológiami pre renováciu. Pracovný postup renovácie a stav podlahy pred a po renovácii je prezentovaný vo videu. Na základe štúdie IVL sa renováciou tejto podlahy ušetrilo asi 822 kg CO2 a 14386 MJ energie.

Takto sme začínali

#Pôvodný stav

Renovujeme

#Renovácia podlahy profesionálmi z BONA

Inovujeme

#Vďaka podpore BSK

Budujeme

#Centrum výcviku, prevencie a prvej pomoci

Dnešný stav

#Na skok od cieľa