Staň sa Hasičom

v Dobrovoľnom hasičskom zbore obce Bratislava – Staré Mesto

 

Dobrovoľný hasičský zbor Bratislava – Staré Mesto patrí medzi najstaršie zbory na Slovensku. Veľa ľudí sa v ňom vystriedalo, ale jeho poslanie zostalo – pomáhať ľuďom, chrániť ich životy a majetok. Naši predchodcovia pristupovali k tomuto poslaniu s láskou, obetavosťou a ochotou pomáhať ľuďom v nešťastí. Toto máme spoločné dodnes a vďaka tomu hasičstvo pretrváva. Aj ty sa môžeš zaradiť do členskej základne nášho zboru po absolvovaní vstupného pohovoru a Základného výcviku. Radi ti objasníme bližšie informácie na osobnom pohovore.

Auxilium in periculo – missio nostra
Pomoc v núdzi – naše poslanie

ZASTAV SA NA ZBROJNICI

Žilinská 1
Bratislava, Staré Mesto

KONTAKTUJE NÁS

velitelstaremesto@gmail.com
0903 134 882