Prepájame Staré Mesto – srdce Bratislavy s riekou Dunaj 🚒+🚤

Prostredníctvom dotácie Bratislavský kraj a nadácie HB Reavis sme rozšírili našu techniku o motorový čln a prívesný vozík určený pre prácu na vodnej hladine s možnosťou operatívneho nasadenia. Bratislava je mestom na vode, s množstvom aktivít, podujatí a športov s priamou väzbou na Dunaj. Vďaka špecializovanej technike a vybaveniu, spoluprácou s mestskými inštitúciami a vodáckou komunitou rozšírime oblasť prevencie a zvýšime bezpečnosť aktivít konajúcich sa na vodnej hladine, najmä aj podujatí organizovaných pre deti a mládež.