Prevencia a bezpečnosť na vodnej hladine

Bratislavský kraj je skvelé miesto pre šport. Prostredníctvom dotácie od BSK sme rozšírili našu pôsobnosť a technické vybavenie o záchranné pomôcky pre zabezpečenie eventov realizovaných na vodnej hladine.