Krúžok mladých Hasičov

Medzi aktivity nášho zboru patrí aj dlhodobá práca s deťmi a mládežou. Okrem workshopov, prezentácií a organizácii podujatí v oblasti požiarnej prevencie praktizuje Hasičský krúžok pre deti a mládež vo veku 6 – 15 rokov, v rámci ktorého pripravuje vlastný tím na súťaže v Hasičskom športe.

Spoločnosť Florian – Hasičská a záchranná technika nám v rámci CSR na naše aktivity vyhotovila dôkladnú maketu hasičskej striekačky a venovala ďalšie pomôcky. Ďakujeme za podporu, vážime si vzájomnú dlhodobú spoluprácu pri zabezpečovaní kvalitnej hasičskej techniky a výstroje.