Aj tento rok sme pokročili s úpravou priestorov hasičskej zbrojnice, zasadaciu miestnosť postupne adaptujeme na centrum prevencie a výcviku. V týchto priestoroch pre Vás pripravujeme prednášky, školenia a workshopy pre všetky vekové kategórie, prednostne však deti a seniorov v oblasti prevencie rizika, prvej pomoci a environmentalistiky. Projekt je realizovaný s finančnou podporou neziskovej organizácie Dobrý dom, n.o.